PËRSHKRIMI

Billy Butcher kërkon ndihmën e policisë, por gjërat mbeten në dorë të grupit i cili është gati t’i çojë gjërat deri në fund.